پاورپوینت افزودنی های بتن

پاورپوینت افزودنی های بتن

پاورپوینت افزودنی های بتن

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش 21 اسلاید

 

قسمتی از اسلاید ها:

افزودنی به اجزایی از بتن به جز سیمان پرتلند، آب و سنگدانه ها گفته می شود که درست پیش از مخلوط کردن یا در ضمن آن به مخلوط اضافه می شوند.

کاهش هزینه ساخت بتن

دستیابی موثرتر به خصوصیات معینی از بتن نسبت به روش های دیگر

حفظ کیفیت بتن در ضمن مراحل مختلف مخلوط کردن، حمل، ریختن و عمل آوری در شرایط آب و هوایی نامساعد

غلبه بر شرایط اضطراری معین در ضمن عملیات بتن ریزی

علی رغم کل ملاحظات، باید به خاطر داشت که هیچ نوع و مقداری از افزودنیها را نمی توان به عنوان جانشین یک روش بتن ریزی خوب در نظر گرفت.

موثرترین افزودنی ها هم به عواملی چون نوع و مقدار مواد سیمانی، مقدار آب، شکل سنگدانه، دانه بندی، نسبت های مخلوط، مدت زمان اختلاط، اسلامپ و دمای بتن بستگی دارد.

فهرست مطالب:

افزودنی های بتن

دلایل استفاده افزودنی ها

افزودنی های حباب زا

افزودنی های کاهنده اب

تاثییر بر اسلامپ

تاثییر بر مقاومت

تاثییر بر اب اندازی بتن